Privacy Statement VoIPGRID B.V.

Over VoIPGRID B.V.

VoIPGRID B.V. biedt telecomdiensten aan aan partners die deze diensten kunnen wederverkopen. VoIPGRID B.V. is een vooruitstrevend platform voor zakelijke telefonie, gericht op flexibiliteit en gemak voor jou als reseller én je klanten. Aan het onderwerp Privacy schenken wij veel aandacht; onder meer in de manier waarop we ons platform bouwen en vermarkten. Daarnaast gaan wij vertrouwelijk om met persoonsgegevens en voldoen wij aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om te laten zien hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke rol wij vervullen, hebben wij dit privacy statement opgesteld.

Gegevens en rolverdeling

Binnen de AVG bestaan er verschillende rollen. In het kader van de dienstverlening van VoIPGRID B.V. zijn vooral de rollen van de Verantwoordelijke en Verwerker van belang. Om je zo goed mogelijk te informeren, zetten we uiteen welke rol partijen in dit kader innemen en om welke gegevens het gaat.

Soorten gegevens

Allereerst onderscheiden we verschillende soorten gegevens:

 • Verzonden gegevens: (Tele)communicatiegesprekken, de gesprekken zelf.
 • Verkeers- en factureringsgegevens: Verkeersgegevens zijn noodzakelijk om het gesprek of de communicatie tot stand te brengen, factureringsgegevens zijn gegevens die op de (detail-)factuur terecht komen en/of noodzakelijk zijn om deze op te kunnen stellen.
 • Overige persoonsgegevens: Persoonsgegevens niet zijnde verkeers- en factureringsgegevens en verzonden gegevens (bijvoorbeeld persoonsgegevens die opgenomen zijn in contracten of die worden gebruikt bij de dienstverlening, denk aan klantnummers of incidentmeldingen).

Rolverdeling verzonden gegevens

 • Ten aanzien van de verwerking van verzonden gegevens gebaseerd op het contract tussen partner en haar klanten is de klant van de partner: verantwoordelijke.
 • Ten aanzien van de verwerking van verzonden gegevens gebaseerd op het contract tussen tussen partner en haar klanten is de partner: verwerker.
 • Ten aanzien van de verwerking van verzonden gegevens is VoIPGRID B.V.:  subverwerker.

Rolverdeling verkeers- en factureringsgegevens

 • Ten aanzien van de verwerking van verkeers- en factureringsgegevens gebaseerd op het contract tussen partner en haar klanten is de klant: betrokkene.
 • Ten aanzien van de verwerking van verkeers- en factureringsgegevens gebaseerd op het contract tussen partner en haar klanten is de partner: verantwoordelijke.
 • Ten aanzien van de verwerking van verkeers- en factureringsgegevens is VoIPGRID B.V.: verwerker.

Rolverdeling overige persoonsgegevens

 • Ten aanzien van de verwerking van overige persoonsgegevens, nodig voor de contracten en dienstverlening van VoIPGRID B.V. aan partners is VoIPGRID B.V.: verwerker.
 • Ten aanzien van de verwerking van overige persoonsgegevens, nodig voor de contracten en dienstverlening van VoIPGRID B.V. aan partners is de partner: verantwoordelijke.

Telecomprovider

Als partner van VoIPGRID B.V. wordt de partner in staat gesteld om elektronische (tele)communicatiediensten te leveren. Hiermee wordt de partner volgens de Telecomwet aangemerkt als telecomprovider. De partner dient zich zodoende te registreren bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). In dit kader dient de partner rekening te houden met een verduidelijking voor telecommunicatiebedrijven gegeven door de EDPB.

EDPB

De European Data Protection Board (EDPB) zegt het volgende over de verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van de telefoongesprekken: ‘De aanbieder van telecommunicatiediensten behoort derhalve in beginsel alleen als voor de verwerking verantwoordelijke te worden beschouwd voor verkeers- en factureringsgegevens, en niet voor verzonden gegevens’.

Er wordt dus onderscheid gemaakt tussen:

 • verzonden gegevens
 • verkeers- en factureringsgegevens

Verzonden gegevens

VoIPGRID B.V. faciliteert hierbij het telefonieplatform en kan daarom worden gezien als subverwerker.

Rolverdeling bij verkeers- en factureringsgegevens

De aanbieder van de telecomdiensten (Partner) is verwerkingsverantwoordelijke voor de verkeers- en factureringsgegevens ofwel de gegevens die noodzakelijk zijn om de telecomdiensten te kunnen aanbieden. Om deze reden kunnen partners m.b.t. de verkeers- en factureringsgegevens worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de AVG. VoIPGRID B.V. faciliteert hierbij het telefonieplatform en wordt daarom worden gezien als verwerker.

Overige persoonsgegevens die door VoIPGRID worden verwerkt

VoIPGRID B.V. verwerkt als (sub-)verwerker persoonsgegevens om haar diensten te kunnen aanbieden. De gegevens worden verwerkt om de partnerovereenkomst uit te voeren.

VoIPGRID B.V. verwerkt de volgende gegevens ten behoeve van de verkeers- en factuurrelatie, het beantwoorden van vragen en klachten, het ontwikkelen, uitbreiden en verbeteren van de dienstverlening/producten en managementinformatie, dan wel ten behoeve van marketingdoeleinden.

 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • Contactpersoonsgegevens
 • E-mailadressen
 • Sector
 • Bankgegevens
 • KvK-nummer
 • Klantnummer
 • Fiscale gegevens

VoIPGRID B.V. kan ook gegevens van eindgebruikers van haar diensten verwerken voor de dienstverlening aan Partner en tevens anoniem en statistisch verwerken om haar platform en diensten in het algemeen te verbeteren en/of om in het algemeen (markt-)onderzoek te doen.

Hoe beschermen wij persoonsgegevens?

Wij vinden het belangrijk dat de gegevens van onze klanten goed worden beschermd. Om die reden hebben we beveiligingsmaatregelen genomen om de gegevens te beschermen. Hierbij kun je denken aan maatregelen als fysieke toegangsbeveiliging, wachtwoorden en firewalls op onze computers, maar ook aan regels die gelden voor alle medewerkers met betrekking tot geheimhouding.

Aan wie worden de gegevens verstrekt?

De lijst met subverwerkers is op aanvraag beschikbaar.

Worden er gegevens doorgegeven aan derde landen?

Persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt binnen de Europese Unie (en de EER). Wanneer persoonsgegevens door ons of door ons ingeschakelde derden worden verwerkt buiten de Europese Unie (en de EER) zorgen wij ervoor dat er een passend beschermingsniveau bestaat.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Hierbij houden wij rekening met wettelijke bewaartermijnen. Na afloop van de termijn zullen gegevens worden verwijderd of geanonimiseerd, op een zodanige manier dat persoonsgegevens niet langer meer kunnen worden gebruikt en toegankelijk zijn.

Privacyteam

VoIPGRID B.V. heeft privacybescherming hoog in het vaandel staan. Zij beschikt over een Functionaris voor de Gegevensverwerking en over meerdere Security Officers.

Rechten

Wil je inzage in de gegevens die VoIPGRID B.V. van jou verwerkt, heb je vragen over je gegevens of over hoe VoIPGRID B.V. de bepalingen uit de AVG naleeft?

Neem dan contact op met security@voipgrid.nl.

Cookieverklaring

VoIPGRID B.V. gebruikt cookies om de website voipgrid.nl persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Hieronder lees je welke cookies wij plaatsen en hoe je hierin een keuze kunt maken.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op je harde schijf wordt opgeslagen. Vaak dienen cookies voor identificatie, het verzamelen van statische gegevens over je bezoek aan de website of het personaliseren ervan. Naast deze door onszelf geplaatste cookies die noodzakelijk zijn om de websites correct te laten werken, kan je ook cookies van andere partijen ontvangen (zogenaamde third party cookies).

Waarom gebruikt VoIPGRID cookies?

Wij gebruiken cookies om de website gebruikersvriendelijker te maken voor onze bezoekers en om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Ook gebruiken wij cookies om relevantere advertenties te laten zien op verschillende advertentiekanalen van bijvoorbeeld Google, Microsoft en LinkedIn. Daarnaast gebruiken we cookies om onze webstatistieken bij te houden.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je de website op jouw voorkeuren wordt ingesteld. Wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies, kunnen wij dit bijvoorbeeld door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken.

COOKIE NAMEPROVIDERTYPEEXPIRY
CookieConsentvoipgrid.nlHTTP1 year
PHPSESSIDvoipgrid.nlHTTPSession

Cookies voor website-analyse

We maken gebruik van een aangepaste Google Analytics property om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop iemand onze websites bezoekt en welke pagina’s je daarop bekijkt. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. Daarnaast gebruiken we deze statistieken om onze marketingcampagnes te optimaliseren en te beoordelen. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van onze website maken we verder gebruik van een aangepaste Google Analytics property die de de privacy van de bezoeker niet schendt. De statistieken zijn zo veel mogelijk geanonimiseerd en je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

COOKIE NAMEPROVIDERTYPEEXPIRY
_dc_gtm_UA-#voipgrid.nlHTTP1 day
_gavoipgrid.nlHTTP2 years
_gatvoipgrid.nlHTTP1 day
_gidvoipgrid.nlHTTP2 day
collectgoogle-analytics.comPixelSession
vuidvimeo.comHTTP2 years

Cookies voor tracking

Deze cookies houden individueel online gedrag bij en stellen profielen op om bijvoorbeeld  op third party sites de meeste relevante advertentie te tonen voor een specifiek gebruikersprofiel. Hieronder vallen cookies van LinkedIn, Microsoft Advertising en Google Ads.  Voor meer informatie over de gegevens die deze bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen.

COOKIE NAMEPROVIDERTYPEEXPIRY
_gcl_auvoipgrid.nlHTTP3 months
ads/ga-audiencesgoogle.comPixelSession
bcookielinkedin.comHTTP2 years
bscookielinkedin.comHTTP3 years
lidclinkedin.comHTTP1 day
MUIDbing.comHTTP1 year
MUIDBbing.comHTTP2 year
pagead/1p-user-list/#google.comPixelSession
test_cookiedoubleclick.netHTTP1 day
UserMatchHistorylinkedin.comHTTP30 days
lissclinkedin.comHTTP1 year
langads.linkedin.comHTTPSession
langlinkedin.comHTTPSession

Cookie instellingen wijzigen

Je kunt te allen tijde je cookie instellingen wijzigen:

Privacy-instellingen

Cookies blokkeren en verwijderen

Uiteraard kun je besluiten om alle cookies te blokkeren op www.voipgrid.nl. Als je dit doet is de website nog steeds te bezoeken. Het is echter mogelijk dat dan niet alle onderdelen of functionaliteiten van de website optimaal werken. Ga naar allaboutcookies.orgcookies.insites.com, of youronlinechoices.eu voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe deze te blokkeren.

{"attempt":"0190376f-6627-24db-bf62-070dac64a88b","id":"0190376f-6627-24db-bf62-070dac64a88b","request_id":"0190376f-6627-24db-bf62-070dac64a88b","status":"success"}